MAHAFALI YA AROBAINI NA NANE (48) YA CHUO KIKUU CHA DAR ES SALAAM