UNIVERSITY OF DAR ES SALAAM
UNIVERSITY OF DAR ES SALAAM SCHOOL OF LAW (SOL)

Kanuni za Kudumu za Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Toleo la 2016