FARAJA J. MWENDAMSEKE

Lecturer, Dar Es Salaam University College Of Education
Education:

Bachelor of Arts with Education, M.A (Kiswahili), PhD (Kiswahili) University of Dar es Salaam, Tanzania

Teaching:

Swahili phonology and morphology, second language learning and applied linguistics

Research:

Phonology, morphology, semantics, second language learning, and applied linguistics

Projects:

-

Publications:

Mwendamseke, F. J.  (2019). ‘Mkazo katika Kiswahili Sanifu’. PhD Dissertation. University of Dar es Salaam.

Mwendamseke, F. J (2016). Uelekeo wa Kipolisemia katika Msamiati wa Kiswahili:   Mifano kutoka Kamusi ya Kiswahili Sanifu, katika Kioo cha Lugha (juz.14: 39 - 49)

Mwendamseke, F. J (2016). Uamilifu wa Mkazo katika Kiswahili Sanifu, katika Mulika (juz. 35: 1- 10).

Mwendamseke, F. J.  (2011). ‘Uainishaji wa Ngeli za Nomino katika Lugha ya Kibena’. M.A Dissertation. University of Dar es Salaam.

Mwendamseke, F. J. (2010). Mtawanyiko wa Nomino za Ki-Bena za Asili Moja  Kisemantiki katika Ngeli za Msingi wa Kimofolojia, katika Kioo cha Lugha  juz. 8.