UNIVERSITY OF DAR ES SALAAM
UNIVERSITY OF DAR ES SALAAM SCHOOL OF LAW (SOL)

UDSM SERA YA MIKOPO 2012

 

 

CHUO KIKUU CHA DAR ES SALAAM

 

 

MLIMANI SACCOS LIMITED

 

 

S.L.P 35091, DAR ES SALAAM

 

 

 

SERA YA MIKOPO

 

 

 

Kukopa ni haki ya msingi ya Mwanachama na kurejesha ni wajibu wake

 

 

 

June 2012

 

 

 

YALIYOMO                      

 

 1. UTANGULIZI …………………………………………………………..3
 2. KAMATI YA MIKOPO…………………………………………………3
 3. AINA YA MIKOPO…………………………………………………….3
 4. MKOPO WA MAENDELEO……………………………………….….3
 5. MKOPO WA DHARURA……………………………………….……..4
 6. MKOPO WA ELIMU……………………………………..……………4
 7. MKOPO WA MAZISHI………………………………………………..5
 8. UDHAMINI NA MASHARTI YAKE…………………………………5
 9. USIMAMIZI WA MIKOPO……………………………………………6
 10. ADHABU KWA UKIUKWAJI WA MASHARTI YA MIKOPO…….7
 11. KINGA DHIDI YA  MAJANGA………………………….……….…..7
 12. MENGINEYO………………………………………………………..…8

 

 

SEE the ATTAMENT Below

Attachment: Download